Spør solskjermingsbransjen før du gjør fasadeendringer

Et perfekt inneklima handler om mange ting, blant annet om ventilasjon og glass, men ikke minst handler det om riktig solskjerming. Etterhvert som vi har blitt mer bevisste på klima og miljø, har det også blitt satt et mye større fokus på solskjerming enn det var tidligere. Blant annet har det kommet et regelverk for … Continued