Bærekraft

Norsol er en sunn, norsk produksjonsbedrift beliggende i økokommunen Tingvoll i Møre og Romsdal. Som en hjørnesteinsbedrift i den lille økokommunen tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor. Omgitt av rik natur, fjord og fjell er det viktig for oss å opprettholde en miljøvennlig drift.

Miljøfyrtårn

Allerede i 2002 ble Norsol sertifisert som Miljøfyrtårn, som første selskap på Nordmøre, og et av de første i Norge. Sertifikatet fornyes årlig og inspektørenes miljøanalyse ser på Norsols fysiske arbeidsmiljø, energiforbruk, materialbruk, avfallshåndtering/gjenvinning, utslipp/forurensning og transport. Riktig solskjerming øker trivselen.
Med en gjennomgående miljøprofil gjennom hele produktkjeden, kan du kjøpe våre produkter med god samvittighet. Fordi bærekraft har fokus i alle varer, slipper du å kjøpe ny solskjerming etter få år – våre produkter er bygd for å vare, og tåle tidens tann.
Flere av våre produkter leveres i miljøvennlig lakk fra Akzo Nobel for å stå imot vær, vind og korrosjon. Vi forsegler armer og beslag i et oksygenfritt miljø, så produktene ikke kan utsettes for rustdannelse. Dermed varer den høye kvaliteten gjennom hele levetiden i et tøft, norsk klima. Våre populære Havbris-duker er laget av 100% resirkulerbar plast fra havet, og bidrar til å beskytte dyrelivet langs kysten.

Barnesikkerhet

Norsol er opptatt av bærekraftighet og barnesikkerhet, også i hjemmet ditt. Alle våre produkter designes og produseres med barns trygghet i mente, og er montert for å ivareta sikkerhet gjennom alle livets faser. Snorbetjente produkter fra Norsol blir montert med fester som gjør snorene utilgjengelige for barn. Vår monteringsekspertise sørger for at alle farlige komponenter holdes unna de små. Vi tilbyr gratis befaring over hele landet, for å hjelpe deg med å sikre barnas sikkerhet.